Liivak & Suurväli

Juristid

Raamatupidamise lahendused

 

 

Õigusbüroo Liivak&Suurväli
Hinnakiri 2015: Raamatupidamine

 

EUR                                               

Liitumistasu                                                                                                                                                   150                                            Konsultatsioon                                                                                                                                              40 eurot/h                                          
Bilansi- ja kasumiaruanne ettevõtte siseseks kasutamiseks                                                                        20                                                     Kanderea hind (miinimum tasu)                                                                                                                    50                     

1-250 kannet ( vt. kande selgitust hinnakirja lõpust)                                                                                    0,75                 

251- 500 kannet                                                                                                                                            0,70                    

501-750 kannet                                                                                                                                             0,65                  

751 - 1000 kannet                                                                                                                                        0,60                  

FIE raamatupidamine                                                                                                                                   0,75                  

Igakuine bilansi ja kasumiaruanne firmasiseseks kasutamiseks                                                                  10                     

Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine                                                                                            50                    

Aastaaruande koostamine al.                                                                                                                      199                    

Aastaaruanne mikroettevõtetele                                                                                                                  150                    

(ettevõttel pole laene, põhivara, töötajaid)

Põhivara arvestuse kanded                                                                                                                         3                   

Igakuiste deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA -le                                                                      5                   

Töötasu ja töötasumaksude arvestus kuupalgalistel                                                                                   20                   

Puhkusetasu ja lõpparve                                                                                                                              20                  

Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale                                                                            20                  

Komandeeringute arvestus                                                                                                                          20                  

Suhtlemine Maksuametiga kontrollimise või revideerimise ajal                                                                   50 eurot/ h            

Kiirtöö (vahebilanss, kasumiaruanne või muud aruanded)                                                                          50  eurot/ h             

Keeruliste raamatupidamis- ja maksuprobleemide lahendamine kokkuleppel

Dokumentide postitamine (ka saldokinnitused)                                                                                            10                

Raamatupidaja viibimine firmas/esindamine                                                                                                50                

Pangaülekannete tegemine kliendi arveldusarvelt (1ülk)                                                                             5                

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine                                                                                                50                

Tõend A1 (E101) Taotluste vormistamine                                                                                                    50                     

VORM TSD                                                                                                                                                  5                       

Maksuametile ajatamise dokumendid                                                                                                          50 (1 lk)            

 


Õigusbüroo Liivak&Suurväli Tel: +372 50 15 750
Endla 24-1, Tallinn, 101 42 info@kaitsja.ee