Liivak & Suurväli

Juristid

Pakkumised

 

ÕIGUSABILEPINGU SÕLMIMISEL KÕIK TEENUSED 20 % ODAVAMALT HINNAKIRJAST! 
 

TEENUS                                                                      HIND 

 

ÜHINGUÕIGUS 

OÜ asutamine (osakapital 2500 eurot, 1 osanik)       500 eurot 

AS asutamine rahaline sissemakse 25 000.- eurot    500 eurot 

MTÜ registreerimine                                                   50 eurot 

Sihtasutuse registreerimine                                        50 eurot 

Muudatuse tegemine (juh.liige, tegevusala, põhikiri) 100 eurot 

Kapitali suurendamine                                                100 eurot 

Ettevõtte ümberkujundamine                                      20 eurot 

Hinnad ei sisalda riigilõivu ja notari tasu (v.a. OÜ ja AS asutamine). 

 

INKASSOTEENUS 

Käsitlustasu  10 % võlasummast + menetlustasu        50 eurot

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine             35 eurot/h

Esindamine kohtus                                                       60 eurot/h 

 

KONSULTATSIOON 

Eelkonsultatsioon tasuta kuni  30 min 

juriidiline konsultatsioon ja analüüs                              100 eurot/h 

juriidiline konsultatsioon väljaspool kontorit                  150 eurot/h 

Nõustamine lepingu sõlmimisel                                     40 eurot/h

E-Maili teel lihtsamatele küsimustele vastamine alates 15 eurot 

 

LEPINGUTE KOOSTAMINE 

Võlaõiguslike lepingute koostamine tüüpleping              20 eurot 

Eraldi lepingu koostamine, väljatöötamine                     al 64 eurot/h

Lepingute analüüs                                                          50 eurot/h 

Testamendi projekti koostamine                                     100 eurot 

 

KLIENTIDE ESINDAMINE  

Esindamine I astme kohtus                                            65 eurot/h 

Esindamine II astme kohtus                                           100 eurot/h 

Esindamine töövaidlus- ja üürikomisjonis                      65 eurot/h 

Osalemine läbirääkimiste pidamises                              50 eurot/h 

Kliendi esindamine KOV-s või muus ametiasutuses      50 eurot/h 

Kliendi esindamine väärteomenetluses                         50 eurot/h 

Kliendi esindamine väljaspool Harjumaad                     al. 100 eurot kord 

Kliendi esindamine pankrotimenetluses                        50 eurot/h 

Tsiviilasjaga kohtus tutvumine                                       25 eurot/h 

 

 

DOKUMENTIDE KOOSTAMINE

Hagiavalduse koostamine                                             al 200 eurot 

Hagiavaldusele vastuse koostamine                             al 75 eurot 

Apellatsioonikaebuse koostamine                                 al 150 eurot 

Apellatsioonikaebusele vastuse koostamine                 al 75 eurot 

Avalduse koostamine töövaidluskomisjoni                    al 75 eurot 

Avalduse koostamine üürikomisjoni                              al 75 eurot 

muude menetlusdokumentide koostamine                    300 eurot/h 

Kaebus halduskohtusse                                                 al 75 eurot 

Avalduste, taotluste, pretensioonide ja muude
dokumentide koostamine                                               300 eurot dokument

Maksekäsu kiirmenetluse algatamine                            al 100 eurot 

Kohtueelse kokkuleppe koostamine                              50 eurot/h

Pankrotiavalduse koostamine (jur isik)                          al 100 eurot 

Pankrotiavalduse koostamine (füüsiline isik)                 al 100 eurot 

 

Õigusbüroo Liivak&Suurväli
Hinnakiri 2015: Õigusabi
Tel.: +372 50 15 750
info@kaitsja.ee